ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΚΑΔΟΣ / ΜΕΣΑΓΡΟΣ

  • Χωριά της Γέρας, από το Παλιόκαστρο
    Από τον ελαιοπαραγωγικό Παλαιόκηπο ξεκινά η Διαδρομή, αφήνοντας το χωριό από το ναό του Αγίου Ερμολάου. Πρώτη στάση στην Παναγία Σπηλιώτισσα, αναδομημένο ξωκλήσι που βρίσκεται κάτω από βράχο. Από εκεί κοντά, σε διακλάδωση της Διαδρομής δίνονται οι επιλογές για τη «χαμηλή» προς τα άλλα χωριά της Γέρας και για τη Διαδρομή προς το Παλαιόκαστρο. Ανηφορίζοντας μέσα στον ελαιώνα, πάνω σε ήρεμους αγροτικούς δρόμους και τμήματα σε μονοπάτια, γίνεται η προσέγγιση στο μεσαιωνικό κάστρο της Γέρας. Το Παλιόκαστρο βρίσκεται σε ασβεστολιθική έξαρση, έχοντας περιτειχισμένη την επίπεδη κορυφή. Περνώντας από τα ερείπια των δωματίων και των πλατωμάτων, η Διαδρομή αφήνει τα τείχη και κατηφορίζει σε λιθόστρωτη πλαγιά. Είναι η «γλίστρα» από όπου, αρκετά αργότερα, σε δερμάτινους ασκούς, έσερναν ασβεστόπετρα οι λατόμοι. Αγροτικοί δρόμοι οδηγούν είτε στον Πλακάδο μέσω της ιστορικής τοποθεσίας «Μάννα», είτε στον Μεσαγρό και Σκόπελο.